image

ระบบวิศวกรรมอาคารสาธารณูปโภคหมู่บ้านและอาคารชุด
image
ล้างถังเก็บน้ำ หมู่บ้านและอาคารชุด
image
บริการเป็นเลิศ
image
ทำงานเป็นมืออาชีพ
นโยบาย
มีความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ท่านเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยทุกท่านเพื่อประโยชน์สุขของการอาศัยร่วมกัน
โดยการจัดทำสำรวจข้อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้สามารถรับทราบได้ถึงความต้องการของลูกค้า รีบแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
เน้นวัฒนธรรมองค์กร Smart & Smile ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพ มีใจบริการ ตลอดเวลาปฏิบัติงาน
image
มีความเชี่ยวชาญในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค
รวมไปถึงแก้ปัญหาสังคมในคอนโดเพื่อให้
คุณภาพชีวิตผู้ที่อาศัยอยู่ภายในคอนโดดีขึ้น
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตัว
ตลอดจนทรัพย์สินส่วนกลางที่ต้องมีการบำรุงดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ

ปณิธาน

ก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำลำดับหนึ่งในสามของประเทศ

บริษัทมหานคร เพอร์เฟค พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์จำกัด
หน้าที่ของฝ่ายบริการจัดการนิติบุคคลฯ
จัดการเรื่องต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการ และดูแลทรัพย์ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพปกติเรียบร้อย และเพื่อประโยชน์ของเจ้าของร่วม
จัดซื้อ/จัดหาทรัพย์สินตลอดจนจัดให้มีบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่เจ้าของร่วม
ภายใต้ระเบียบที่ออกโดยคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร และ อาคารชุด
เรียกเก็บ เงินกองทุน และ ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง จากเจ้าของร่วม เพื่อนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง
รวมทั้งทรัพย์ส่วนกลาง และการให้บริการอื่น ๆ
ดำเนินการตามมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมหรือตามมติของคณะกรรมการอาคารชุด
ทั้งนี้โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับของ เป็นพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน
ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ทั้งภายในห้องชุด และการใช้สิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางของเจ้าของร่วมและผู้อยู่อาศัยให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับและระเบียบของนิติบุคคลฯ ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่จะมีในอนาคต
เป็นผู้แทนของนิติบุคคลฯ ภายในขอบเขตของพระราชบัญญัติ ข้อบังคับของนิติบุคคลฯ หรือมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม
รวมทั้งมีอำนาจในการติดตาม ทวงหนี้ ฟ้องร้อง บังคับคดี เป็นต้น
จัดให้มีการประชุมใหญ่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และ อาคารชุด
กำหนดระเบียบของนิติบุคคลฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติหมู่บ้านจัดสรร และ อาคารชุด
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้